0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bắc Tống thời kì, Thần Tông băng hà

Tào Vương Triệu quần, đến Tiêu Dao phái thần công truyền thừa, kết nghĩa Kiều Phong, tại triết tông tám năm tạo phản, bắc phạt diệt Liêu, nhất thống thiên hạ

Sau đó Triệu Quần tìm tiên vấn đạo, khám phá Luyện Khí chi môn, lấy Tiên Thiên nhất khí bước vào tu hành đường, trúc khí loại, kết khí đan, ngưng khí anh. . .

. . .

Cho đến tận này, ta tất cả thành tựu, đều nguồn gốc từ tại cố gắng của ta, Phá Cảnh châu, phá cho ta! —— Triệu Quần

Phàm nhân lưu