0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 26 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Nghiêm chỉnh văn án: Nàng trải qua tam thế, đến nơi này, nhìn thấy nàng. Làm chưa từng hiểu rõ tình hình là vật gì nàng vì nàng hãm sâu võng tình, làm hãm sâu võng tình nàng không biết nên như thế nào đối mặt tương lai, nàng cùng nàng tương lai lại sẽ như thế nào.

“Huân Nhi, ngươi đến tột cùng là ta duyên? Vẫn là ta kiếp?”