0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 412 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Đệ tử Lê Uyên, bái cầu trời xanh thụ lục!”

. . .

. . .

Đã có hoàn thành tác phẩm, « chư thiên hình chiếu » « đại đạo kỷ »