0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 431 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lâm Trường Sinh xuyên qua tiên hiệp thế giới, thu hoạch được một khối bảng đại đạo đơn giản hóa, mọi loại công pháp, tiên quyết, cũng có thể đơn giản hoá, nhường tu luyện biến đến vô cùng đơn giản.

Tiễn pháp đơn giản hoá = sờ cung, Thiết Sa chưởng giản hóa = xoa tay, Kim Chung tráo đơn giản hoá = kỳ cọ tắm rửa

Thảo Thượng Phi đơn giản hoá = chạy bộ, Quy Tức công đơn giản hoá = ngủ

Hồ Yêu Cấm Hồn Thuật đơn giản hoá = sờ đầu

Thao Thiết Thôn Thiên Pháp đơn giản hoá = ăn cơm

Thuật luyện đan đơn giản hoá = xoa nê hoàn, trận pháp đơn giản hoá = xây tường

Luyện khí đơn giản hoá = đánh sắt

Chế phù đơn giản hoá = viết chữ

Mang theo bảng đại đạo đơn giản hóa, Lâm Trường Sinh theo dựa vào cố gắng của mình, từng bước một cẩu thành chân tiên!