0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 333 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 dị năng 】 Đại Ung hai mươi ba năm tháng sáu, Ung đế tuyển tú, tòng tứ phẩm ngự sử chi nữ Cố Uyển Ninh, dùng kế nghĩ muốn tránh thoát tuyển tú, nguyên cho rằng mưu kế đạt được có thể trở về nhà lúc, này phụ nhân đỡ hiện nay thánh thượng một bả, bị ban thưởng vào lục hoàng tử phủ vì kế hoàng tử phi.

Phu thê hai người đại hôn lúc sau tương kính như băng, thẳng đến lục hoàng tử trúng thuốc bị nô tài đưa về chính phi viện bên trong.

Cách ngày, lục hoàng tử đúng là có thể nghe được người khác tiếng lòng!