0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 43 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 đinh 】

【 chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngẫu nhiên nhân vật ban thưởng: Kỳ Đồng Vĩ (cữu cữu) 】

“Hệ thống, ngươi liền có chút chó đi, kịch bên trong nhân vật gì không có a!”

“Mời đánh mở TV, Lỗ Đông tỉnh đài.”

Ngô Trạch: “Ta cữu cữu?”

Hệ thống: “Đúng, cữu cữu ngươi.”

Cái này người phía sau sinh chẳng phải thỏa nha.

Các vị khán quan nhất đại hệ thống tương đối gân gà,

Chủ yếu chính là dẫn xuất kịch bản, quá độ một chút.

Thăng cấp đời thứ hai hệ thống về sau năng lực sẽ mạnh rất nhiều.

PS: Câu chuyện này phát sinh ở thế giới song song, đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp