0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 106 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cố Trần xuyên việt đến huyền huyễn thế giới, vốn định bình đạm qua hết đời này, lại khóa lại vạn năng bồi thường hệ thống.

Vô luận hắn địch nhân tu vi cao bao nhiêu, bảo vật tốt bao nhiêu, hệ thống đều sẽ bồi thường hắn cao hơn càng tốt hơn.

Tu vi, võ học, thiên tài địa bảo, ăn, xuyên, dùng chờ, những này đầy đủ đều bao quát ở bên trong.

Keng! Ngươi đối thủ xuất ra một kiện Thông Thiên thánh khí, hệ thống bồi thường ngươi diệt thiên thần binh!

Keng! Ngươi đối thủ thức tỉnh Vạn Cổ Trường Sinh Thể, hệ thống bồi thường ngươi Bất Tử Bất Diệt Thể!

Keng! Ngươi đối thủ triệu hồi ra một đầu thần thú, hệ thống bồi thường ngươi thần thú nó tổ tiên!

. . .