0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 38 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 tổng mạn + dòng số liệu + vô hạn lưu + tiên tri + phía sau màn hắc thủ + bố cục lưu 】

“Tin tức lớn, thằng hề Buggy thực lực cùng Râu Trắng tương đối!”

“Hoàng kim thánh đấu sĩ thế mà thua với một cái thanh đồng? !”

“Anh Hùng Hiệp Hội, cấp S phía dưới anh hùng đều không cần để ý!”

“Thế giới Hokage chung cực Boss tên là Pain!”

Đã từng yêu thích Anime, bây giờ biến thành từng cái nguy hiểm thế giới, Fanbo xem như Luân Hồi Giả nhất định phải ở bên trong giãy dụa cầu sinh.

Vốn là như thế không sai, chỉ là hắn thế nào cảm giác tất cả mọi người có chút kỳ quái đâu?

Khi thấy một đám Luân Hồi Giả chuẩn bị vây giết Saitama thời điểm, hắn rốt cuộc minh bạch tới, nguyên lai thật chỉ có chính mình mới biết được kịch bản.