0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 124 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ven đường tiện tay một nhặt, Lâm Thất nhặt về một cái da trắng mạo mỹ mỹ nữ tổng giám đốc.

Từ đó, mỹ nữ tổng giám đốc chính là ỷ lại vào: ” Ta nuôi dưỡng ngươi a.”

Thế là, trong truyền thuyết để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thủ đế vương cứ như vậy biến thành người người trong miệng không biết xấu hổ cơm chùa vương…Nghĩ, thường thường đùa một cái, tâm tình đều thay đổi tốt hơn.