0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 266 lượt xem
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tân nguyên, cũng là kỷ nguyên mới, thế giới mới.

Dị không gian thông đạo mở ra, linh khí khôi phục, võ đạo hưng vượng, còn có tiến hóa giả, thần bí khó lường nguyên tố sư.

Xuyên qua mà đến 15 tuổi thiếu niên Diệp Dương, thu được đại não không ngừng tiến hóa ngón tay vàng.

Não vực tiến hóa 0 giai: Thân thể tố chất toàn diện tăng cường, tập võ căn cốt vượt cấp tiến hóa, ngộ tính nhanh chóng đề thăng

Não vực tiến hóa nhất giai: Thần bí niệm lực xuất hiện, đọc đến người khác trí nhớ.

Não vực tiến hóa nhị giai: Niệm lực thành chùm, ngự vật đối địch

Não vực tiến hóa tam giai: Niệm lực thành vực trường, bắt nguyên tố, để cùng giai thần bí nguyên tố sư cúi đầu . . .

Não vực tiến hóa cửu giai: Như thần như ma, vạn tộc thần phục.

Vì để cho muội muội không trải qua chính mình đã từng xối mưa, Diệp Dương liều mạng cố gắng, chỉ vì có một ngày có thể đứng tại chỗ cao, che chở thân nhân, chiến hữu. Hung thú chặn đường, ngay tại chỗ chém giết. Địch nhân âm mưu, lấy lực phá đi.

Muội muội Diệp Hinh Hân luôn nói: Ta phải cố gắng mạnh lên, bởi vì ta hiện đang hưởng thụ hết thảy, đều là ca ca liều mạng đổi lấy. . .