0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 122 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hi Cẩm là Nhữ Thành thương nhân nhà nữ nhi, sinh đến ngọc tịnh hoa minh, quyến rũ mê người. Nhân cha mẹ chỉ phải nàng một cái, liền vì nàng chiêu A Trù vì người ở rể.

Hi Cẩm tâm nghi Hoắc gia Nhị Lang, đó là nàng thích người đọc sách.

Hiện giờ chiêu A Trù làm người ở rể, này lang quân mặc dù sinh đến dung mạo tuấn nhã, là giống như thần tiên nhân vật, nhưng Hi Cẩm cuối cùng ý khó bình. Mấy năm phu thê, nàng bày rất nhiều tư thế, rất nhiều khó xử, muốn A Trù vì chính mình rửa chân xoa chân cũng là có.