0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 129 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cố Hiên xuyên qua đến Linh Khư đại thế giới, phát hiện mình mỗi tháng đều có thể đổi mới kim thủ chỉ.

Tháng thứ nhất, hắn thu được nhân sinh máy mô phỏng, đổi mới các loại thiên phú, cuồng mãnh thăng cấp.

Tháng thứ hai, Cố Hiên gia nhập người xuyên việt Chat group, bắt đầu cùng những người “xuyên việt” khoác lác đánh cái rắm, tiến hành các loại giao dịch.

Về sau, Cố Hiên lại đạt được “Đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên” “Sửa chữa thời gian hệ thống” “Cảm xúc thêm điểm hệ thống” rất nhiều kim thủ chỉ, thành công đi đến con đường cường giả.

Một số nguyệt về sau, Cố Hiên phát hiện mình hệ thống lần nữa thăng cấp.

Các loại, cái này “Quỷ dị máy chế tạo” là cái quỷ gì! ?