0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 230 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

( kiếm đạo )+ ( không hệ thống )+ ( không phải sảng văn )+ ( vô địch )

Ba mươi năm trước, Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử Lý Huyền Tiêu kiếm đạo có một không hai thiên hạ.

Trên đời phạt ma, Lý Huyền Tiêu lấy suốt đời tu vi đổi lấy ma giáo giáo hoàng tính mệnh.

Từ đó, thế gian một lần nữa nghênh đón an bình.

Ba mươi năm sau, lại bởi vì tu vi bị phế, nhiễm ma hồn, mà bị coi là không may.

. . . . .

Thuở nhỏ tu đạo, Lý Huyền Tiêu chán ghét loại này ngươi lừa ta gạt sinh hoạt.

Bị người ta vu cáo, trục sư môn sau.

Hắn muốn đi đạp danh sơn đại xuyên, tìm kiếm hỏi thăm Giang Hà đầu nguồn, trượng phu đương triều biển xanh mà mộ thương ngô.

Tại nhân sinh muôn màu bên trong, vượt qua cuộc đời còn lại của mình, chỉ thế thôi.

Lại không nghĩ cây muốn lặng gió chẳng ngừng. . .