0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 4 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 bày nát 】, 【 nhẹ nhõm khôi hài 】, 【 hệ thống 】

Phiếu Miểu Tông thứ nhất bày nát vương Tần Bất Hưu, tại bày nát ba năm sau, triệt để đã mất đi đối với cuộc sống hướng tới.

Vì để cho mình không tại làm sao ngơ ngơ ngác ngác sống sót, định cho mình một cái nhỏ mục tiêu —— “Thành tiên” .

Mà khi bày nát ba năm Tần Bất Hưu lần thứ nhất xuất thủ lúc, toàn bộ tông môn đều choáng váng!

“Các ngươi không phải nói hắn bày nát? Vì cái gì hắn tu vi còn cao hơn ta! !”

“Hắn thật là tạp linh căn sao? Tại sao ta cảm giác cùng hắn so ra, ta càng giống là tạp linh căn a?”

“Quanh đi quẩn lại, thằng hề đúng là chính ta.”

. . .

Đã nói xong cùng một chỗ bày nát! Ngươi làm sao tu vi so với chúng ta còn cao a! !