0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 583 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 vô địch + sáng tạo thế lực + hệ thống + đơn nữ chính 】

Lục Đạo Sinh xuyên qua đến tu luyện thế giới, sờ soạng lần mò mấy năm, rốt cục bò tới thành chủ vị trí, vốn cho rằng đời này cứ như vậy.

Thẳng đến có một ngày, hệ thống giáng lâm.

Cái này, hệ thống này làm sao cảm giác có chút không giống.

“Hệ thống, cái này trong cửa hàng đồ vật đều là miễn phí sao?”

“Miễn phí.” “Hệ thống, ta không cần tu luyện sao?”

“Không cần.” “Hệ thống , ta muốn lão bà.”

“Ta giúp ngươi tìm.”

Cứ như vậy, Lục Đạo Sinh lợi dụng vô địch tu vi cùng đếm không hết tài nguyên đem mình thành trì chế tạo thành làm cho cả Chư Thiên Vạn Giới đều run rẩy tồn tại.