0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 651 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Phía trước Đại Hạ Thần Ma cấm hành. Đại Hạ Thiên Đình trẫm là Thiên Đế.

Xuyên qua Cửu Châu đại lục trở thành Đại Hạ thái tử, bắt đầu thu hoạch được luân hồi hệ thống.

Từ đó Hạ Lăng Thiên một đường vô địch, quét ngang chư thiên vạn giới.

“Ngươi nói ngươi là yêu nghiệt thiên tài, có thể vượt cấp mà chiến?”

“Triệu Vân, nhường hắn kiến thức một chút cái gì là yêu nghiệt thiên tài.”

“Ngươi nói ngươi là Vạn Cổ Đại Đế, vô địch vạn giới?”

“Lữ Bố, nhường hắn nhìn nhìn cái gì là vô địch.”

Bá Vương Hạng Vũ, Binh Tiên Hàn Tín, Sát Thần Bạch Khởi, lại nhìn Hạ Lăng Thiên như thế nào dẫn đầu Đại Hạ xưng bá chư thiên vạn giới.