0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 43 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một thanh Tà Vân Đao, một chiêu Nghênh Phong Trảm, một đôi Thác Cốt Thủ, một say vạn sự đừng!

Bắt đầu xuyên qua thành mù lòa, cầm hệ thống đưa tặng Tà Vân Đao, hắn lựa chọn hóa thân thầy bói, dựa vào đoán mệnh sống tạm.

Sau lưng, lại là một vị vương bài sát thủ, trằn trọc tại các thế lực lớn, kiếm lấy tiền tài.

Hắn là đầu đường coi bói mù lòa! Hắn là ngủ ở miếu hoang tửu quỷ!

Hắn là bốn biển là nhà lãng tử!

Hắn không phải cái xứng chức sát thủ, nhưng hắn là cái có nguyên tắc sát thủ!

Hắn có thể vì một văn tiền diệt đi toàn bộ bang phái, cũng có thể tại núi vàng núi bạc hạ duy trì bản tâm, không nhận nhiệm vụ.

Hoàng triều sụp đổ, tiên nhân nhập thế, các nơi quần hùng tranh giành, Cửu Châu hỗn loạn không chịu nổi!

Một cái coi bói mù lòa lưu lạc tại giang hồ, viết một đoạn không muốn người biết cố sự.