0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 58 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đại Càn triều đại lập quốc tám trăm năm, hai mươi lăm thế gia lũng đoạn tu tiên pháp, giam cầm thiên hạ, xuất thân tức quyết định tương lai.

Thiên đạo sụp đổ, tu tiên giả có thể tùy ý làm bậy, không nhận đại đạo trừng trị, phàm nhân bị coi là “Dê hai chân” .

Từ Vị xuyên qua mà đến, sau khi chết có thể luân hồi đến sắp chết hậu đại trên thân, gia tộc bất diệt ta bất diệt.

Thế là, hắn đất bằng mà lên, chế tạo Từ thị Tiên Tộc, mở ra ầm ầm sóng dậy thời đại mới.