0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 67 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thẩm Tinh Ngôn gia gia là danh pháp y, có bản hình trinh nhật ký, bên trong ghi lại muôn hình muôn vẻ án kiện.

Thẩm Tinh Ngôn đọc xong nghiên cứu sinh còn chưa tốt nghiệp liền xuyên, hơn nữa xuyên đến này bản hình trinh bút ký trong.

Từ nhỏ liền xem bút ký nàng, đối với các loại án kiện đọc làu làu, trở thành phá án thần thủ.

Đồn công an vừa phân đến một cái tiểu dân cảnh, truyền thuyết vựng huyết, choáng thi thể, chỉ có thể bị phái đi xử lý thất đại cô bát đại di việc vặt.

Ai ngờ lần đầu tiên ra hiện trường, chẳng những không vựng huyết, choáng thi thể, còn khoe một lần pháp y tri thức, đem hiện trường nhân viên chấn sửng sốt.

Từ nay về sau, Thẩm Tinh Ngôn trở thành đồn công an bảo bối.