0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 264 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tống Sơ Trừng vừa mua xuống nhân sinh đệ nhất bộ hải cảnh phòng.

Này còn không có mở ra chính mình dưỡng lão sinh hoạt!

Này liền bi đát xuyên! Hơn nữa xuyên vẫn là hoàn toàn tám giờ đúng, “Thập Niên 70 Thật Giả Thiên Kim” nội dung cốt truyện!

Nhưng may mắn là nàng dưỡng lão hải cảnh phòng cũng theo tới!

Hành đi! Giả thiên kim liền giả thiên kim đi!

Nàng sơ tâm không thay đổi là được, đổi cái thời không dưỡng lão cũng giống nhau!