0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 183 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Cao võ thế giới.

Cường tắc mạnh, yếu tắc vong.

Lâm Thiên nhỏ yếu tắc bị ức hiếp, loạn thế là kiến càng.

May mắn thức tỉnh võ kỹ đặc hiệu hệ thống.

“Mời mua sắm A cấp đặc hiệu Vạn Lôi Dẫn, dẫn động vạn đạo giận lôi hàng thế, thần vương thiên hạ!”

“Mời mua sắm S cấp đặc hiệu vạn ma thôn thiên, hóa thân vạn ma pháp tướng thiên địa, trấn sát cao chót vót cửu thiên!”

“Mời mua sắm SSS cấp đặc hiệu Thôi Giác Diêm La, độ Địa Phủ hàng lâm nhân gian, chúa tể thiên địa!”

Người khác cả một đời học không được võ kỹ, ta trực tiếp max cấp.

Võ Thánh không lĩnh ngộ được cảnh giới chí cao, ta phất tay chính là đỉnh cao nhất!

Ta, Lâm Thiên, đó là trấn áp Bát Hoang vạn tộc duy nhất thần ma!