0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 378 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tỉnh lại sau giấc ngủ, Diệp Vân Tu phát hiện mình không chỉ có xuyên việt đến huyền huyễn thế giới, hoàn thành Đại Ung vương triều phế thái tử, bị người hãm hại, tu vi bị hủy, thân tại thiên lao, mắt thấy bắt đầu liền muốn lạnh. . .

Nhưng là, hệ thống tới sổ! Vô địch đánh dấu hệ thống, chỉ cần mỗi ngày đánh dấu, có thể đến khủng bố khen thưởng.

“Đinh! Chúc mừng kí chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Thái Cổ Âm Dương Đạo Thể!”

“Đinh! Chúc mừng kí chủ, thu hoạch được công pháp cực phẩm [ Âm Dương quyết ]!” . . .

Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có. Thiên lao đánh dấu 10 năm, xuất thế đã vô địch!