0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 221 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ngàn tỉ tập đoàn nhà giàu nhất Trần Trường Thanh, xuyên qua đến thần triều hoàng tử trên người, bảng định “Mạnh nhất vạn lần tăng phúc hệ thống”, khởi đầu trực tiếp liền đem hệ thống tăng phúc vạn lần!

【 Chúc mừng kí chủ, ngài lựa chọn đối với hệ thống tăng phúc hiệu quả tiến hành tăng phúc, thu được vĩnh cửu một trăm triệu lần tăng phúc hiệu quả! 】

【 Chúc mừng kí chủ, ngài rung động thật sâu hệ thống, thu được tâm tình giá trị 999999… 】