0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 214 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Hoàn thành
0 nhận xét
1 thành viên đã thêm truyện này vào Tủ truyện

Theo sư phụ giải quyết 9999 cái xảo quyệt nghi nan tạp bệnh sau, ở dị thế giới nổi tiếng nữ thần y Bạch Giới Tuệ xuyên trở về, trước mắt thân phận là một cái biết chút y thuật thái điểu trung y.

Cách võng tuyến phát sóng trực tiếp bang bạn trên mạng hỏi khám, là một số người trong mắt giả danh lừa bịp tam lưu trung y.

Nhưng mà cái này “Giả danh lừa bịp tam lưu trung y” lại đột nhiên ở Lục Giang bình đài khuynh tình tạo ra giải trí hướng khỏe mạnh văn nghệ thượng hoả.

Khán giả không phải đến học tập khỏe mạnh tri thức, cũng không phải đến xem tọa chẩn đại mỹ nhân bác sĩ.

Bọn họ. . . Là đến xem trò vui ăn dưa.