0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 247 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 sát phạt quả đoán + không Thánh Mẫu + tàn nhẫn + tranh bá + sảng văn + thiên cổ nhất đế 】

Hứa Phong Thu xuyên qua đến Cửu Châu Đại Lục, trở thành Khai Nguyên đế vương, đồng thời mở ra 【 Tiên Ma triệu hoán huyết tế hệ thống 】, có được huyết tế vạn tộc năng lực.

Đồng thời Chư Thiên Vạn Giới, Thần Ma, Tiên Đế, Thần Đế, thần nữ đều có thể triệu hoán để cho hắn sử dụng, cũng có thể huyết tế đối phương, thu hoạch được hắn toàn bộ thần lực.

“Đinh. . . Ngươi thành công triệu hoán sát thần Bạch Khởi, độ trung thành 10.”

Hứa Phong Thu: “Mới 10 độ trung thành? Lấy máu hiến tế, dung hợp Sát Thần Lĩnh Vực, sát thần Tà Đồng!”

“Đinh. . . Thành công triệu hoán binh chủ Xi Vưu, độ trung thành 50.”

Hứa Phong Thu: “50 độ trung thành cũng không đủ, hiến tế, dung hợp Cửu Trọng Thiên Ma Quyết!”

“Đinh. . . Thành công triệu hoán Bất Tử Yêu Hoàng, độ trung thành 80.”

Hứa Phong Thu: “Huynh đệ, không phải ngươi độ trung thành không đủ, thật sự là năng lực của ngươi quá thơm, hiến tế, dung hợp bất tử chi thân.”

“Đinh. . . Ngươi thành công triệu hoán Võ Thánh Quan Vũ, độ trung thành 90.”

Hứa Phong Thu: “Võ Thánh lưu lại, giúp ta thành tựu thiên cổ nhất đế.”

“Đinh. . . Ngươi thành công triệu hoán nguyệt thần Cung Nguyệt thần.”

“Đinh. . . Ngươi thành công triệu hoán Yêu Thần. . .”

“. . .”

Nhất đại Đế Hoàng hoành không xuất thế, người không phục, giết! Bất kính người, giết!

Không quỳ người, quản ngươi là thánh vẫn là Tiên Ma, đều giết!

Nữ Đế, Thánh nữ, thần nữ, thậm chí là Yêu Thần, đều cảm mến với hắn.

Hứa Phong Thu: “Các ngươi xưng trẫm vì Hắc Ám Đế Hoàng? Như vậy. . .”

“Tiên Ma lên, vạn tộc diệt! Bản đế huyết tế vạn tộc!”