0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 36 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Bạn đang đọc truyện Bá Đạo Tổng Quỷ Quấn Lấy Tôi của tác giả Đồ Thủ Cật Thảo Môi. Mà trong khi phát sóng trực tiếp cậu không cẩn thận, dẫm vào một mảnh mộ phần. Quỷ nào đó từ trong ngủ say bừng tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn đến mềm mềm manh manh tiểu chủ bá đi tới mộ phần của mình.

Chu Hàn Chập: Mảnh mộ phần này giao cho cậu nhận thầu.

Vì thế các sự tình khiến người hít thở không thông bắt đầu triển khai… Trên người có dấu vết không rõ, nửa đêm thở dốc, dấu tay ở cửa kính khi tắm…