0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 17 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trần Khổ tỉnh lại sau giấc ngủ, trở thành Xà Ngư trấn bên trong vất vả người hái thuốc, không có thân phận, không có hộ tịch, không có tiền, trong loạn thế càng không cảm giác an toàn.

Cũng may có trong đầu Biến Hóa đồ.

Tại ta bất lợi đều là sát, trấn sát nhưng phải sát khí, lấy thiên địa sát khí hóa 72 biến hóa.

Kế thừa đối phương căn cốt, thiên phú, dung nhập Biến Hóa đồ bên trong, gia trì thân thể ta.

Tế Khuyển biến: 【 Sưu Lâm Tác Sơn ], 【 Kiện Bộ Như Phi ], 【 Thiên Cẩu Thực Nguyệt ]. . .

Thiên Ưng biến: 【 Ưng Thị Trường Không ], 【 Kim Câu Thiết Trảo ], 【 Ngân Sí Phác Thiên ]. . .

Linh Viên biến: 【 Phàn Sơn Dược Nham ], 【 Viên Tí Thông Bối ], 【 Phục Khí Thực Lộ ]. . .

. . .

Chờ hắn nhiều năm sau bước vào chí cao tiên thần chi cảnh.

Lại đếm kĩ toàn thân biến hóa.

Không câu nệ tại vật, cỏ cây trúc thạch, động vật tĩnh vật, lớn nhỏ dài ngắn, đều có thể biến hóa.

Bất Hủ Tiên Kim Biến, Bất Tử Thần Dược Biến, Thái Sơ Chân Long Biến. . .

Cửu Thiên Tiên Thần Biến, Cổ Lão Điện Đường Biến, Đại Nhật Tinh Thần Biến, Hư Không Trường Hà Biến. . .