0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 223 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua tu tiên thế giới, Tô Du thành một phương phổ thông tu tiên gia tộc chi thứ tử đệ, thiên phú tu luyện từ bắt đầu thường thường không có gì lạ, dần dần lột xác thành vô thượng đạo thể thiên kiêu.

Người mang độ thuần thục bảng, không nhìn linh căn ngộ tính các loại hết thảy hạn chế, chỉ cần 9 giờ tới 5 giờ về từng lần một tu luyện góp nhặt độ thuần thục liền có thể tăng thực lực lên.

Tu vi không có bất kỳ cái gì bình cảnh, Tô Du vững vàng phát dục nhiều năm, tiên giới nhiều một vị Trường Sinh Đạo quân, chịu chết Tiên Đế.

PS: Phía sau màn, cẩu văn, sảng văn, cao đặt trước phá vạn.