0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 0 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Xuyên qua trước, Tô Mục trông coi đập chứa nước, cầm lấy năm hiểm một kim, mỗi ngày câu cá, trải qua nằm ngửa thời gian, lại tại một lần dã câu bên trong chạm đường dây cao thế, xuyên qua đến dị giới.

Sau khi xuyên việt, vẫn là con bà nó thủ đập chứa nước?

Không đúng, cái này giống như không phải đập chứa nước? !

… .

Ngày này, ngay tại thời gian trường hà câu lấy cá Tô Mục, gặp đi ngược dòng nước Nữ Đế.

“Người đến người nào? Đi hướng nơi nào!”

“Đi hướng thượng giới, đi cứu người.”

Nhìn qua Bạch Y Nữ Đế, Tô Mục buông xuống cần câu, sâu kín nói ra: “Cứu người có thể, đem phí qua đường giao một phát a.”

. . . . .

Thời gian trường hà chó đều đến trộn lẫn một chân? Cũng không có việc gì đều đến thời gian trường hà đi dạo?

Đối với những cái kia lung tung ngược dòng thời gian trường hà, phá hư thời gian trật tự Tiên Đế bọn họ, Tô Mục biểu thị:

“Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.”

“Nếu như các ngươi đều làm loạn, ta cái này đường sông tổng đốc, còn có làm hay không rồi?”

“Còn có, các ngươi đi ngang qua thời gian trường hà, xuyên qua đi hướng các đại thế giới nhân vật chính, xuyên qua không cần phí qua đường a?”

“Hiện tại không có tiền? Cho vay đi, đến họa cái chữ.”

Các nhân vật chính khóc không ra nước mắt mà tỏ vẻ: “Xuyên qua trước, ta gánh vác phòng vay, ta cái này con mẹ nó đều xuyên việt rồi, còn muốn gánh lấy “Xuyên qua vay” ? ?”