0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 51 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Người lấy lực phục người, không phải tâm phục vậy, lực không đủ vậy.

Người lấy lý phục người, trong lòng vui mà tâm phục khẩu phục vậy.

Nhưng tiên nhân thường không nói lý…