0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 269 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tiên Phật được người sống hương hỏa, ta độc là người chết thực hiện lời hứa.

Hành tẩu thế gian, không độ khổ, không Độ Ách, không độ nhân họa thiên tai;

Chỉ độ tâm không cam lòng, độ ý khó dằn, độ không thành công nguyện, chiếc phà Thương Sinh, lại đứng thẳng luân hồi.

Đại Hạ Vị Thủy nhìn một cái mộ phần thiếu niên, ngẫu nhiên được một quyển kỳ dị kinh thư, thông qua hoàn thành người chết chi nguyện, được Thiên Địa Kỳ Trân, thần thông Dị Thuật.

Nhờ vào đó, thiếu niên cùng nhau đi tới, Độ Hóa chúng sinh. Chẳng biết lúc nào, đem hắn bỗng nhiên quay đầu, đã là đầy đất Thần Phật thi, chu thiên Luân Hồi Lộ.