0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 24 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Tu hành là cái gì đây? Ta hồi tưởng trước kia.

Tu hành là hài nhi thời điểm một lần lại một lần chết thẳng cẳng, trên giường chết thẳng cẳng, trên mặt đất chết thẳng cẳng, mỗi ngày đều tại chết thẳng cẳng.

Tu hành là sau khi lớn lên một lần lại một lần huy kiếm, cái này chặt một cái, kia chặt một cái.

Tu hành là thành thục sau một lần lại một lần âm dương điều hòa, đêm nay bề bộn nhiều việc, đêm mai cũng bề bộn nhiều việc.

. . .

Ta gọi Hứa Minh, ta chưa từng có nhìn qua kia một chút phu nhân tông chủ đại tiểu thư cho ta bổng lộc.

Ta nói với nàng, có thể hay không cho ta một gian cách ngài tương đối gần gian phòng, ta phải tùy thời hướng ngài báo cáo công việc.

Ta dù là mỗi ngày chuyện gì đều không làm, ta liền nhìn nàng làm sao tu hành, ta nghe nàng mỗi ngày nói cái gì, làm cái gì, ta đều cảm thấy là một chuyện rất hạnh phúc.