0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 189 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thiếu niên Phương Thần, Đạo Cốt bị đoạt, bị phản bội, nhận hết nhục nhã. May mắn được tiểu tháp, được đến vô thượng truyền thừa. Sau đó Kiếm Ma chi huyết! Đến thiên địa Đại Đạo! Một kiếm Hỗn Độn mở! Một kiếm Tiên Thần diệt! Ta cầm kiếm thành Ma! Khiến! Vạn Tiên ngàn Thần thần phục!

P/s: Truyện đọc ok, nhưng tác giả hay bị lỗi chỉnh tả

Mọi người đọc giải trí và hoản hỉ với một số sạn nhé. Cảm ơn mọi người