0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 31 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Một cái không thể tu luyện chỉ muốn nằm ngửa phế nhân, bị không nguyện ý lấy chồng sư tỷ lựa chọn làm đạo lữ, thu được nhân duyên chúc phúc, đạo lữ mỗi tăng lên một lần tu vi, là hắn có thể thu hoạch được mười lần trả về, đưa đạo lữ bất kỳ vật gì cũng có thể được mười lần trả về.

Theo tu vi tăng lên, trả về số lần cũng sẽ gia tăng.

Từ đó, Hàn Phong mở ra nằm liền có thể mạnh lên tu luyện. Đạo lữ mỗi ngày cần cù chăm chỉ nỗ lực tu luyện, hắn trồng đủ loại hoa cỏ, dưỡng dưỡng sủng vật, nằm ngửa phơi nắng…

Nỗ lực không nhất định sẽ thành công, nhưng nằm ngửa nhất định rất nhẹ nhàng.