0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 26 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trước sau cưới thích + nam nữ song khiết + nam nữ song cường + ngọt sủng + không gian + xuyên qua.

Nhạc Như Sương, hai mươi bốn thế kỷ đỉnh cấp quân y, chữa độc song tiến sĩ, một buổi sáng xuyên qua, gả cho trọng thương thái tử.

Xuất giá ngày đầu tiên, nàng làm thái tử khâu vết thương, xuất giá ngày thứ hai, nàng làm thái tử làm giải phẫu, xuất giá ngày thứ ba, nàng đẩy tàn tật thái tử vào triều đường, bá đạo hộ phu, mới kinh mọi người.

Tra nam muốn ăn quay đầu thảo, mời ngươi có bao xa lăn bao xa.

Thái tử bị ngừng bổng lộc đi làm ruộng, Y phi nàng dĩ nhiên sáng lập một cái hiệu buôn, ngoại quốc đại sứ ngạo mạn vô lễ, Y phi tới trị hắn, ngoại quốc xâm lấn, Y phi cao đứng cửa thành, tự thân lên trận sát địch, thái tử xuất chinh Y phi tương bồi, lạnh, ta có lông, đói, Y phi có tự nóng lẩu nhỏ, muốn ăn đòn? Y phi tay cầm 98K, quét ngang địch quốc tám trăm dặm.

Chỉ là thái tử nói chuyện không tính toán gì hết, đã nói ly hôn đây?

Thái tử: Ngươi thoát y phục của ta, nhìn thân ta, thừa dịp ta không thể động còn ngủ ta, liền muốn chạy?

Thái tử: Ngươi muốn làm hiệu buôn, cô cho ngươi bạc, ngươi muốn tự do, cô biểu thị ngươi tự do, ngươi muốn tạo phản. . . Ngươi sao có thể giật dây cô tạo phản đây? Vậy theo ý ngươi, tạo a.

Hoàng thượng: Ngươi nói trẫm là tra nam, nghiêm khắc hoàng hậu, trẫm sửa lại, ngươi nói trẫm lương bạc, không thương con, trẫm đem tiểu hoàng tử mang theo trên người làm vú em, ngươi, ngươi thế nào còn muốn tạo trẫm phản đây?