0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 17 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 không phải giải trí văn + hệ thống + xuyên qua + thiên phú từ đầu + Cao Võ tiên hiệp + đi thận không đi tâm 】

Chư thiên truyền hình điện ảnh giáng lâm, Lam Tinh có võ đạo, người người đều có thể trở thành người xuyên việt cùng diễn viên.

Đặc sắc cuộc đời xuyên qua sẽ bị chư thiên truyền hình điện ảnh biên tập mang lên màn huỳnh quang cũng cho phép ban thưởng.

Ba lần trước xuyên qua, làm qua thương nhân, cảnh sát, binh sĩ, đều vô duyên bên trên chư thiên truyền hình điện ảnh Dương Thiên Cương.

Lần thứ tư quyết định trái với quốc gia đề xướng, lăn lộn hắc đạo, hô lên: “Ta chờ ba năm, chính là muốn đợi một cái cơ hội” !

Bắt đầu liền bị cảnh sát mời đi uống trà.

Lần thứ tư, hắn xuyên qua thiên kiếm thế giới, trực tiếp làm ma giáo giáo chủ, hô lên: “Mệnh ta do ta không do trời!”

Vậy mà thành nhất trùm phản diện, thu hoạch được chư thiên truyền hình điện ảnh đại lượng ban thưởng.

Bởi vì ảnh hưởng xã hội tập tục, bị câu lưu mười lăm ngày.

Nhưng theo xu hướng người tụ tập, quốc gia vội vàng sửa chữa pháp luật, tại chân thực ảnh giới hỗn hắc đạo cùng ma đạo cần hình phạt.

Lúc này mới ngăn chặn cỗ này ma đạo gió.

Lần thứ năm, hắn xuyên qua Thánh Thú thế giới, trực tiếp mưu phản làm hoàng đế, thành một cái phản phái hoàng đế.

“Hoàng đế hắn làm, ta vì cái gì không làm được!”

Lần này, quốc gia mộng, hắn giống như không có hỗn hắc đạo cùng Ma giáo, nhưng tính chất ác liệt hơn, này làm sao hình phạt?

Lần thứ sáu. . .

Dương Thiên Cương cũng rất bất đắc dĩ, hắn đều muốn vô địch, vì cái gì nhân vật chính thân phận còn chưa tới phiên hắn, vì cái gì mỗi lần đều muốn bức ta!