0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 190 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Trọng sinh 1986 năm, tại này cái không khỏi thương, không khỏi săn, không bảo vệ hoang dại động vật, thậm chí bởi vì gấu đen, lợn rừng tai họa nhân dân quần chúng vất vả cần cù thành quả lao động, thượng cấp bộ môn cổ vũ, hiệu triệu các thôn truân tích cực đi săn niên đại.

Làm vì Vĩnh Yên truân dân binh hàng tiểu binh, thợ săn đại đội tiểu đội viên Triệu Quân, lưng thương đi hướng đại sơn, quá khởi dắt cẩu đi săn sinh hoạt.

Bản chuyện xưa đơn thuần sự thật, như có tương đồng, kia là thật! ! !