0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 12 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 không nữ chính + không mập mờ + không tình cảm tuyến + sát phạt quả đoán 】

Đô thị biển người bên trong, có một loại hất lên da người quái vật, bọn hắn giống người bình thường đồng dạng hành tẩu ở trong đó.

Trên TV nói, những người này gọi khôi phục người, lấy thịt người làm thức ăn, là một loại tàn bạo quái vật.

Tại một cái bình tĩnh lại ngọ, một cái bình thường học sinh lớp 11 phát sinh dị biến, trở thành đứng tại toàn nhân loại mặt đối lập khôi phục người!

Vì sống sót, hắn cùng Thần Minh ký kết khế ước, lấy Thần Minh thân thể hành tẩu nhân gian.

“Thời đại này dung không được ta, vậy nó liền không có có tồn tại cần thiết.”