0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 11 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Gấp mười lần căn cốt ngộ tính là thiên tài, gấp trăm lần căn cốt ngộ tính là thiên kiêu.

Căn cốt ngộ tính vĩnh vô hạn mức cao nhất, gọi là nói Vô Thượng Thiên Kiêu!

Giang Hạo theo xuất sinh một khắc này liền có thể tiến vào không gian ý thức, bên trong có một tòa Diễn võ thần điện, có thể quan tưởng mặt trời, Huyết Nguyệt, hắc động.

Quan tưởng ba loại thiên thể, có thể tăng trưởng căn cốt, ngộ tính, tinh thần.

Giang Hạo dùng võ nhập đạo, thiên phú vô hạn mức cao nhất, võ đạo cũng không phần cuối!

. . .