0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 9 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

« nữ chính n+ sát phạt quả đoán »

Xuyên việt tổng võ Cửu Châu, đọc sách ngộ đạo, một buổi vào nhất phẩm đỉnh phong.

Đều tuyệt đỉnh, tại Chung Nam sơn tam cung lục viện không quá phận a?

« keng, chúc mừng túc chủ, thành công đọc xong « hoàng thúc ». »

« ban thưởng ác chiến chi pháp +1 »

« ban thưởng Trú Nhan đan +1 »

« ban thưởng võ đạo thôi diễn thẻ +1 »

Từ đó, không có danh tiếng gì Toàn Chân giáo trở thành tiếng tăm lừng lẫy đại môn phái.

Hoàng Hà kiếm ý: Quân Bất Kiến Hoàng Hà chi thủy trên trời đến.

Cái này đến cái khác đạo môn tuyệt học ra mắt, một người trấn Cửu Châu!

Trương Tam Phong: Chân nhân thế nhưng là đáp ứng làm Chân Vũ Đại Đế chuyển thế thân Bắc Lương thế tử xuất thủ một lần

Trương Thiếu Dục: Không sai, ta cứu hắn một lần, quay đầu lại giết hắn làm sai chỗ nào?

Hiên Viên Thanh Phong: Thiếu Dục chân nhân, tiểu nữ tử đến đây mượn kiếm!

Kinh Nghê: Chân nhân, nếu là ngươi cho ta mượn một kiếm, bất kỳ điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi

Vô Danh: Mẹ nó, hắn là tu tiên, làm sao đánh

Lâm Triều Anh, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ, A Chu, Lý Thương Hải, Vu Hành Vân, Loan Loan, Diễm Linh Cơ…