0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 19 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 toàn dân 】+ 【 vô địch bối cảnh 】+ 【 sảng văn 】+ 【 nam chính đẹp trai ra chân trời 】

Lục Xuyên xuyên qua đến trò chơi cùng hiện thực đem kết hợp toàn dân chuyển chức thời đại, phụ thân là Hoa Hạ người mạnh nhất —— Trấn Bắc Quân Đại thống lĩnh, bắt đầu chính là max cấp bối cảnh!

Ngay tại hắn chuyển chức thành chuyển hạn chế rất nhiều cấp C chức nghiệp Hà Thần lúc, cho nên người đều cho là hắn phế đi, nhưng lại không biết hắn Hà Thần là khái niệm thần!

“Tuổi trẻ giác tỉnh giả a, ngươi rơi chính là thanh này (kim) Thiên Tử Kiếm, vẫn là thanh này (ngân) Thiên Tử Kiếm, vẫn là thanh này phổ thông Thiên Tử Kiếm?”

Bất luận cái gì vật phẩm rơi vào trong nước sông, hắn đều có thể phỏng chế ra một vàng một bạc, mà lại tại trang bị hiệu quả bên trên còn có thể tăng lên mấy lần, không nhận đẳng cấp hạn chế!

Không chỉ có ở đây, chỉ cần là sông liền trở về hắn quản, Minh Hà, Nại Hà, bể tình, Linh Hà, Ngân Hà, dòng sông thời gian!

Ngay tại vô số cường giả truy cầu cảnh giới chí cao, thăm dò đại đạo con đường lúc, Lục Xuyên chấp chưởng kiếm dòng sông dài! Lôi đạo trưởng sông! Lửa dòng sông dài! Mộc đạo trưởng sông. . .

Một số năm sau, Lục Xuyên đứng ở chúng sinh đỉnh, chấp chưởng ba ngàn đại đạo, nhất niệm giới sinh, nhất niệm giới diệt, vô địch tại thế gian!