0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 7 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Đứng ở trước mặt các ngươi là Quan Vũ “Nghịch tử” Quan Lân.

Để cho hắn đi đông , hắn đi tây , để cho hắn luyện võ , hắn tiêu chảy.

Gặp người liền nói lão cha Quan Vũ là một không dài não mãng phu.

Trảm Nhan Lương giết Văn Sửu đó là hắn không nói Võ Đức.

Nghìn dặm chạy 1 ngựa đó là đường của hắn ngu ngốc đi vòng thêm mấy trăm dặm đường.

Mà Quan Lân làm những này , chỉ là không nghĩ lão cha lơ là mất Kinh Châu , rơi vào cái chết thảm hạ tràng.

—— “Lão cha quá kiêu ngạo , đem mình kiêu ngạo không, đem cả nhà kiêu ngạo không, đem Đại Hán cũng kiêu ngạo không! Cho dù ta giúp hắn tránh thoát Bạch Y vượt sông , có thể chỉ cần tính cách không thay đổi , kia còn sẽ có những người khác để cho hắn thua chạy Mạch Thành.”

—— “Vì có thể áp chế lại lão cha ngạo khí , cái này nghịch tử , ta Quan Lân làm định!”

. . .

Chu Thương: “Tướng quân , Tứ Công Tử đem Phong Hỏa đài thiêu!”

Chu Thương: “Tướng quân , Tứ Công Tử đem Mi Phương cùng Phó Sĩ Nhân treo ngược lên đánh!”

Chu Thương: “Tướng quân , Tứ Công Tử đem Tôn Quyền nữ nhi Tôn Lỗ Dục bụng làm cho lớn , Giang Đông sứ giả tìm tới cửa!”

Quan Vũ sắc mặt tái xanh , “Quan Mỗ một đời anh danh. . . Sao liền sinh ra như vậy cái nghịch tử!”

Phía sau cánh cửa đóng kín , Quan Vũ gào to một tiếng: “Ta kỳ lân nhi , am hiểu nhất trộm nhà!”

Không hệ thống