0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 9 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

“Ngươi Bôn Ngưu Bộ, đêm qua tại Tiểu Thương sơn Loạn Thạch cốc đi nhanh 185 km, tiến độ tăng lên 7 điểm.”

“Ngươi Ngọa Hổ Quyền, đêm qua tại Hán Châu tam trung đệ ngũ quyền cước huấn luyện thất, xuất quyền 1 vạn 630 quyền, tiến độ tăng lên 8 điểm.”

“Ngươi Lang Nha Thất Liên Kích, bởi vì tam trung côn pháp lão sư Trương Hữu Đức nghỉ đêm Huyễn Mộng hội sở, tiến độ tăng lên 0.”

Tỉnh lại sau giấc ngủ, ba cái chăm chỉ hiếu học võ kỹ hảo đại nhi lần lượt về đến đưa tin.

Thôi Đông Sơn hài lòng cười một tiếng, ở cái này cao võ kỷ nguyên, ta có thể vô địch, thật là toàn dựa vào chính mình nỗ lực a.