0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 18 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Thương Lục xuyên qua đến một cái cổ quái quỷ quyệt tu tiên loạn thế, thành rồi trong huyện nha tiểu bổ khoái.

Hắn có một không nhìn thấy lão bà, cùng với một toà rách nát Ngũ Tạng miếu, trong miếu thần linh mặt, còn cùng hắn giống nhau như đúc.

Có người theo dõi hắn hết thảy, muốn cưu chiếm cưỡng đoạt, để hắn cửa nát nhà tan.

Thương Lục phấn khởi tranh thủ, từng bước một đạp lên phi phàm con đường.

Một khắc này, hắn phát hiện thế giới này bí mật…

Nguyên lai những người kia, vì thành tiên trường sinh, chuyện gì đều làm ra được…