0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 5 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Hạ Uyên xuyên việt Hồng Hoang, thành một cái thất thải Cẩm Lý.

Thực lực nhỏ yếu hắn gian nan cầu sinh, cho đến thức tỉnh thôn phệ hệ thống.

« keng, túc chủ nuốt cây rong, gia tăng mười năm tu vi. »

« keng! Túc chủ nuốt Thánh Nhân giảng đạo chỗ sinh ra đạo vận, thành công đề thăng ngộ tính. »

«… »

Thông Thiên: Đồ nhi ngoan, ăn nhiều một chút