0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 0 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

( phản phái )+ ( vô địch )+ ( nhân sinh kịch bản )+ ( dưỡng thành phía sau màn )

Ninh Khuyết xuyên qua huyền huyễn thế giới, trở thành Đại Võ vương triều Trụ quốc đại tướng quân thân tử.

Nhưng bởi vì tư chất bình thường bị cả nhà chán ghét, lọt vào xa lánh, càng là thường xuyên bị có thụ sủng ái nghĩa tử hãm hại.

Dứt khoát Ninh Khuyết nằm thẳng làm cái công tử phóng đãng.

Ai ngờ thức tỉnh nhân sinh kịch bản hệ thống.

Dựa theo hệ thống kịch bản chỉ dẫn, hắn liền có thể lấy được thưởng.

Cái thứ nhất kịch bản: Câu lan nghe hát mười năm, câu lan năm thứ nhất, ban thưởng Chí Tôn Cốt, câu lan năm thứ hai ban thưởng Đế Lạc Trọng Đồng. . . . Câu lan mười năm ban thưởng ngàn năm tu vi.

Thứ hai kịch bản: Phản phái mười năm, phản phái năm thứ nhất ban thưởng Hồng Mông thánh thể, phản phái năm thứ hai ban thưởng hắn hóa tự tại pháp, phản phái năm thứ ba. . . Làm phản phái thứ mười năm đến, hắn phát hiện mình đã vô địch thế gian.

Thứ ba kịch bản: Dưỡng thành mười năm, vạn lần trả về, tìm kiếm mười vị kinh tài tuyệt diễm đồ đệ đem bồi dưỡng thành đế, không hạn nam nữ không hạn chủng tộc.

Ninh Khuyết nhếch miệng lên: Cái này kịch bản diệu a, chỉ hy vọng không cần nuôi ra một đám xông sư nghịch đồ. . . .