0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 117 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ở chỗ này toàn cầu tai biến, hung vật hoành hành.

Cũng tương tự có cái này đến cái khác truyền kỳ, thức tỉnh thiên phú ngự thẻ, phong ấn hung thú quái vật, trở thành ngự thẻ sư.

Trần Huyền xuyên qua đến cái này toàn dân ngự thẻ thế giới, đã thức tỉnh cấp độ thần thoại thiên phú ngự thẻ, nhưng thăm dò vạn vật tin tức, biết được tất cả hung vật tiến hóa lộ tuyến.

“Hung thú ngự thẻ 【 Xích Hỏa Khuyển 】 thành công tiến hóa làm 【 Thiên Hỏa Kỳ Lân 】, thu hoạch được truyền thuyết cấp thiên phú: Hỏa Diễm Chúa Tể,

thu hoạch được hoàn toàn mới kỹ năng: Diệt Thế Thiên Hàng” “Kỹ năng ngự thẻ 【 mười vạn Volt 】 thành công tiến hóa làm 【 lôi đình chúa tể 】. . .”