0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 1 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Lý Mặc xuyên qua đến yêu ma quỷ quái hoành hành thế giới, trở thành một cái mù lòa, mang theo một cái siêu cấp đại não.

Tại trước mắt của hắn, thế giới đều là từ 0 cùng 1 tạo thành công thức cùng đường nét.

Hắn có thể thông qua siêu cấp đại não thôi diễn vạn sự vạn vật.

“Ngay tại phân tích thân thể kết cấu, thôi diễn sáng lập đan điền khả năng!”

“Ngay tại phân tích tất cả Đạo Kinh, thôi diễn Đạo gia công pháp khả năng!”

“Ngay tại phân tích trước mắt quỷ dị, thôi diễn hàng yêu trừ ma khả năng!”

. . .