0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 4 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

Ta tên Tống Chung, thiện làm người tống chung.

Tống Chung Bị cướp đoạt tu vi về sau, thu hoạch được tuyệt thế thần công, một ngày trướng một năm tu vi.

Cái gì?

Còn có hai mươi ngày chính là thiên kiêu chi chiến, ta sẽ không được tuyển?

Thật có lỗi, ta một ngày liền trướng một ngày trướng một năm công lực! Cái gì?

Có người hẹn ta trăm ngày sau sinh tử lôi đài?

Thật có lỗi, với ta mà nói, trăm ngày liền trướng trăm năm công lực, vậy ta chỉ có thể cho ngươi tống chung.

Cái gì?

Đối phương có lão bất tử?

Hắn có thể có bao nhiêu năm công lực?

Ta một ngày một ngày trướng một năm công lực, hoành ép Chư Thiên Vạn Giới!

【 từ đầu thoải mái đến đuôi, một đường quét ngang, sát phạt quả đoán, nhiệt huyết, giết thiên kiêu 】