0
Đánh giá của bạn
Xếp hạng
Hạng thứ ???, truyện có 24 lượt xem
Tác giả
Thể loại
Trạng thái
Đang ra
0 nhận xét
Thêm vào Tủ truyện

【 vô địch + không gái chủ + không rời đầu + khôi hài + đại pháo đánh con muỗi! 】

Giang Ninh xuyên việt rồi, mang theo Cực Đạo Đế Binh đi tới một cái thế giới võ hiệp.

Thế là, cả tòa giang hồ họa phong đều trở nên kì quái. Nội công cao thủ ở trước mặt hắn sử xuất lôi động chưởng.

Giang Ninh lấy Đế Binh đánh cho.

Một phương tông sư ở trước mặt hắn sử xuất Vạn Kiếm Quy Tông.

Giang Ninh lấy Đế Binh đánh cho.

Thẳng đến một ngày, vô địch thiên hạ, trên trời địch đến.

Tiên nhân vượt giới mà đến, cao cao tại thượng, lạnh lùng nói: “Loại kiến cỏ tầm thường, cũng vọng tưởng cùng nhật nguyệt tranh huy, ăn bản tọa một… …”

Tiên nhân lời còn chưa dứt, Giang Ninh liền tế ra Cực Đạo Đế Binh.

“Một… Nghĩa phụ tha mạng! !”